KKTC - YÜKSEK SEÇİM KURULU

Yüksek Seçim Kurulu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Yüksek Seçim Kurulu - Resmi Web Sitesi

Seçim İlkeleri nelerdir?

  • Seçimler ve halkoylamaları serbest, eşit ve tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılır.
  • Seçmen oyunu kendisi kullanır.
  • Oy gizli verilir.
  • Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara geçirilmesi açık olarak yapılır.

Seçim Bölgeleri nerelerdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi ile halkoylamasında Devlet sınırları; Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclisi üyeliği seçimlerinde her belediyenin sınırları; muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinde her köyün veya mahallenin sınırları, bir seçim bölgesidir.

Seçmen kütüğü nedir ne işe yarar?

Seçmen olan yurttaşların eksiksiz olarak yer aldıkları daimi seçmen kütüklerini ve bu kütüklere dayanılarak sandık seçmen listelerini hazırlamak, seçmen kartlarını düzenleyip dağıtmak ve Yasa ile verilen diğer görevleri yapmak üzere; her ilçede daimi seçmen kütükleri bürosu kurulur. Seçmen kütükleri büroları seçimlerin başlangıç tarihinden seçim işlerinin bitmesine kadar bağlı bulundukları seçim kurullarının bunun dışında kalan süre içerisinde de İlçe Seçim Kurulu başkanlarının yönetiminde ve her halde Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde görev yaparlar.

Seçmen nitelikleri nelerdir?

  • On sekiz yaşını bitirmiş ve Seçim ve Halkoyaması yasası kurallarına uygun olarak seçmen kütüklerine kaydedilmiş kadın – erkek her Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı seçmendir; seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
  • Ancak, kısıtlılar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar seçmen olamazlar.
  • On sekiz yaşını bitirmiş olanların saptanmasında, oy verme günü esas alınır. Oy verme günü belli olmadan yapılacak işlemlerde, Yüksek Seçim Kurulunun saptayacağı gün, yaşın saptanmasında esas alınır.